polaris
Jesteś tutaj: Strona główna Sposoby czyszczenia i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

Czyszenie klimatyzacji
Omówimy sposoby czyszczenia i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz ich wpływ na parametry techniczne i użytkowe czyszczonych urządzeń.

 

 

Klimatyzatory są coraz bardziej dostępne i powszechne. Jak każde urządzenie techniczne wymagają okresowych przeglądów serwisowych, mających na celu utrzymanie ich własności użytkowych i parametrów technicznych. Konserwacji wymagają wymienniki ciepła oraz filtry - elementy stykające się z przepompowanym powietrzem, szczególnie narażone na zanieczyszczenia powietrza - większe (kurz, pył, pyłki, sierść zwierząt domowych) oraz bardzo drobne (pyłki roślin, grzyby, pleśnie, unoszące się w powietrzu wszędobylskie bakterie).

 

Bardzo istotnym miejscem wymagającym interwencji serwisowej jest instalacja odprowadzania skroplin wraz z tacą ociekową i grawitacyjnym lub wymuszonym systemem ewakuacji skroplin na zewnątrz. Taca ociekowa jest miejscem szczególnym, jeśli chodzi o zdrowie i higienę osób przebywających w klimatyzowanym pomieszczeniu. To tam właśnie, dzięki idealnym warunkom klimatycznym (wysoka temperatura oraz duża wilgotność), rozmnażają się olbrzymie ilości bakterii i grzybów - bardzo wiele chorobotwórczych lub silnie alergizujących. Omówimy po kolei poszczególne aspekty czynności konserwujących: techniczny, zdrowotny oraz estetyczny.

 

Po co to czyścić?

Zbierające się na lamelach parowników oraz skraplaczy cząstki kurzu i brudu powodują izolowanie delikatnych lamel od omywającego je powietrza i zmniejszenie powierzchni wymiany ciepła. W konsekwencji wydajność urządzeń spada, a ciśnienie w układzie rośnie. Wzrasta również temperatura na skraplaczu i obciążenie sprężarki, która częściej włącza się i wyłącza. Jak to się przekłada na parametry techniczne naszego klimatyzatora? Po pierwsze, obserwujemy większy pobór mocy z sieci, przez co nasze rachunki za energię są wyższe. Żywotność całego urządzenia maleje, a rośnie ryzyko wystąpienia awarii bardziej obciążonej sprężarki. Również praca bardziej obciążonych elementów systemu jest głośniejsza. Każda z części składowych klimatyzatora wymaga odmiennego podejścia oraz zastosowania innych środków do ich czyszczenia i konserwacji.

 

Skraplacze

Umieszczone na zewnątrz budynków skraplacze klimatyzatorów najczęściej nie mają filtrów zabezpieczających przed kurzem, pyłem i brudem z zewnątrz. Liście zaklejające lamele, drobiny roślin i unoszących się w powietrzu cząstek organicznych zalepiają i izolują skraplacz, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając wymianę ciepła. Czyszcząc go regularnie co najmniej raz w roku, unikamy spadku wydajności i nagromadzenia się większych ilości trudniejszych do usunięcia zanieczyszczeń. Firmy, zajmujące się produkcją tych środków, proponują zwykle trzy rozwiązania: silne środki przeznaczone do rozcieńczania, środki do bezpośredniego użycia oraz łatwe do natychmiastowego użycia środki w aerozolu. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Użycie któregoś z nich zależne jest od zakresu prac konserwacyjnych, stanu instalacji i stopnia zabrudzenia, ale również fachowego przygotowania technika dokonującego prac. Większość z tych prac musi być wykonywana przez przeszkolony personel, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa przy stosowaniu czasami mocnych i niekiedy agresywnych preparatów chemicznych.

 

Parowniki

To najbardziej wymagająca czyszczenia część klimatyzatora, gdyż bezpośrednio wpływa na jakość powietrza, którym oddychamy. Tu walczymy już nie tylko z brudem oblepiającym lamele, ale również z bakteriami wciąganymi przez wentylator z otoczenia i rozpylanymi z tacy ociekowej. Do najczęściej występujących w układach klimatyzacyjnych bakterii należą: gram - ujemne pałeczki Legionelli, Salmonelli, ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) i okrężnicy (E. coli) oraz gram - dodatnie gronkowce (Staphylococcus Aureus, MRSA) i paciorkowce (Enterococcus hirae). Z kolei najczęstszym grzybem występującym w układach klimatyzacyjnych jest kropidlak czarny (Aspergillus Niger).

 

Lista organizmów chorobotwórczych jest długa. Otaczają nas wszędzie i atakują przy najmniejszych objawach osłabienia naszego systemu odpornościowego. By móc podjąć z nimi skuteczną walkę, preparaty do czyszczenia parowników powinny zawierać środki bakteriobójcze. Dlatego po dokładnym wymyciu preparatami z domieszką biocydów, niektórzy producenci zalecają zastosowanie środka pokrywającego lamele parownika cieniutką błoną spowalniającą powtórne namnażanie się bakterii, gdyż po umyciu klimatyzatora populacja bakterii może się podwajać nawet co 20 minut. Taka ochrona, w zależności od warunków, może trwać nawet do 6 miesięcy.

 

Tace na skropliny

Również czyszczenie tac ociekowych oraz instalacji odprowadzającej skropliny wymaga zastosowania środków bakteriobójczych, gdyż to właśnie tu, przy dużej wilgotności i stojącej wodzie oraz podwyższonej temperaturze, warunki ich rozwoju są wyjątkowo korzystne. Taca powinna być wyczyszczona i odmulona, a następnie powinna znaleźć się na niej odkażająca tabletka, uwalniająca substancję bakteriobójczą przez co najmniej kilka tygodni.

 

Filtry

Również na filtrach zbiera się spora ilość cząstek, które nie przechodzą przez nie w momencie, gdy stają się niedrożne na skutek osadzania się na nich zbyt dużej ilości pyłów oraz zaniedbania ich cyklicznego czyszczenia. Filtry zatrzymujące większe cząstki są zwykle zmywalne. Należy je przemyć łagodnym środkiem z domieszką środka bakteriobójczego. Pozostałe filtry powinno się wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia klimatyzacyjnego.

 

Jak to się robi?

Oto pięciopunktowy program regularnej konserwacji klimatyzatora:

        Czyszczenie skraplacza.

W zależności od stopnia zabrudzenia stosuje się mocne środki na bazie kwasu (np. ortofosforowego - żrące) lub równie skuteczne, ale bezpieczniejsze preparaty na bazie zasad (wodorotlenków sodu i potasu - drażniące). Podczas procesu czyszczenia powstaje aktywna piana, którą należy spłukać po wniknięciu w zabrudzone miejsca. Skraplacz po spłukaniu staje się czysty i wyraźnie jaśniejszy. W przypadku mniejszych zabrudzeń można zastosować słabsze, ale jeszcze bezpieczniejsze w użyciu biodegradowalne środki na bazie krzemianu sodu i związków powierzchniowo czynnych.

        Czyszczenie parownika.

W przypadku parownika znajdującego się wewnątrz pomieszczenia mamy do czynienia z koniecznością usunięcia zarówno zabrudzeń takich jak kurz, jak i bakterii, grzybów, pleśni etc. W środkach do parowników powinien znajdować się składnik bakteriobójczy. Preparaty do czyszczenia parowników są znacznie łagodniejsze ze względu na duże prawdopodobieństwo ich kontaktu z osobami przebywającymi w pomieszczeniu. Zwykle są one produkowane na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Istnieje spora grupa preparatów uniwersalnych, stosowanych zarówno do skraplaczy, jak i parowników, stanowiących rozwiązanie kompromisowe pomiędzy skutecznym środkiem zdolnym do usuwania zabrudzeń skraplacza a delikatnym i nieszkodliwym środkiem ze składnikiem bakteriobójczym stosowanym do czyszczenia parowników. Należy się jednak liczyć z tym, że większych zabrudzeń nie będziemy w stanie usunąć.

        Czyszczenie tacy ociekowej i instalacji odpływowej skroplin.

Jak już wcześniej wspomniano, jest to krytyczne miejsce jeśli chodzi o nasze zdrowie, gdyż to właśnie tu, w stojącej na tacy wodzie, dochodzi do rozmnażania się największej ilości organizmów chorobotwórczych, rozpylanych następnie skutecznie przez wentylator nawiewowy. Większość środków ma na celu ich zabicie oraz wyczyszczenie tacy ze szlamu, jak również - jeśli zachodzi taka potrzeba - udrożnienie instalacji odprowadzania kondensatu na zewnątrz. Najczęściej stosuje się roztwory silnych zasad (wodorotlenek sodowy) i z tego powodu należy się z nimi obchodzić niezwykle ostrożnie (klasyfikacja produktu jako żrący). Należy używać środków chemicznych, na których wyraźnie zaznaczono, że mogą być używane do czyszczenia instalacji z pompami do usuwania kondensatu. Po zakończonym czyszczeniu tacy należy na niej umieścić środek (zwykle w postaci tabletki) odkażający na bazie EDTA lub chlorków amonu.

        Czyszczenie filtrów powietrza.

Do czyszczenia filtrów zmywalnych należy użyć łagodnych środków na bazie detergentów z dodatkiem środków bakteriobójczych. Po zakończeniu czyszczenia stałych filtrów zmywalnych oraz wymianie filtrów wymiennych - czas na zmianę zapachu w pomieszczeniu. Stosujemy do tego wolno rozkładające się żele na bazie różnorodnych środków zapachowych. Umieszczamy je w pobliżu wentylatora nawiewowego klimatyzatora.

        Po zakończeniu prac serwisowych,

należy zadbać o estetykę i przywrócić wygląd gładkich i błyszczących powierzchni paneli poprzez usunięcie z nich śladów palców i innych zabrudzeń powstałych w trakcie prac konserwacyjnych. Niektórzy producenci środków do czyszczenia klimatyzatorów proponują gotowe, łatwe do użycia, przetestowane na plastikowych i metalowych panelach preparaty w aerozolu na bazie etanoloaminy.

 

Podany powyżej pięciopunktowy plan konserwacji klimatyzacji powinien być przeprowadzany w zależności od warunków, w których pracują urządzenia co najmniej dwa razy w roku. Jest to częstotliwość zalecana lub wręcz wymagana przez niektórych producentów klimatyzatorów, jako warunek przedłużonej gwarancji. Istnieje również sporo przepisów dotyczących potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu jakości wentylowanego powietrza w pomieszczeniach. Nie są one na ogół respektowane i w większości przypadków sami musimy zadbać o swój komfort.


 

Nasza oferta

Realizacje

Galeria

Zaufali nam już:

Partnerzy handlowi

Tel. 76 842 19 56

Sprzedaż ratalna

Godziny otwarcia

Skup urządzeń

Liczba osób online

We have 62 guests online